Migrenin Cerrahi Tedavisi

Migren klasik bilgilerimize göre Nörolojik bir hastalık olup yakın geçmişe kadar migren baş ağrısının cerrahi yöntemlerle tedavi edilebileceği bilinmemekteydi.Üstelik migren hastalığı olup da ataklarn edeniyle yaşamları felç olan hastaların bir çoğu ilaçlarla belli bir ölçüde rahatlamakta, hayat boyu bu ağrılaramahkum olarak yaşamaktaydı. Migren tedavisinde cerrahi yöntemin keşfi Amerika’nın en tanınmış plastik cerrahlarından Pof. Dr. Bahman GUYURON tarafından yapılmıştır. Yıllarca yaptığı endoskopik yüz germe ameliyatı hastalarının, ameliyat sonrasında migren ağrılarının iyileştiğini gözlemleyen Dr.Guyuron bu ameliyat sırasında aslında çok da bilinçli olmayarak yüzün ağrı duyusunu sağlayan Trigeminal sinirin dallarını çevredeki kasların basısından kurtardığını ve sıkışarak uyarılmalarını engellediğini fark etti. Geriye dönük yaptığı çalışmalarda ve yıllar içinde tekniği daha da geliştirerek %90lara varan başarı elde etti. Dünyada migren cerrahisi sadece Prof.Dr.Bahman Guyuron’un öğrencileri tarafından az sayıda merkezde uygulanmaktadır. Kliniğimizde bu tekniği Dr.Guyuron’un öğrencisi Dr.Abdülkadir GÖKSEL uygulamaktadır.

Migreni olan herkes cerrahiden fayda görür mü?

Öncelikle Migren tanısı Nöroloji uzmanlarınca konulmuş hastalarımız arasında periferik migren olarak tanımlanan, atakları alın, şakak, burun kökü ya da enseden tetiklenen hastalar yapacağımız muayene ve testler sonrasında olumlu yanıt alındığındacerrahi tedaviden fayda görebilirler. Saydığımız dört bölgenin hepsi ya da her biri ayrı ayrı cerrahi yöntemle tedavi edilebilir.

Migren ameliyatı öncesinde nasıl bir test yapılıyor?

Migren cerrahisinin temeli trigeminal sinirin dallarının dekompresyonu (baskıdan kurtarma) na dayanır. Ameliyat sonrasındamigren ağrılarının geçip geçmeyeceğini test etmek amacı ile Botox enjeksiyonları yapılarak bu bölgedeki kas grupları geçiciolarak gevşetilir ve migren ağrılarının geçip geçmediği 3 ay boyunca gözlenir. Botox enjeksiyonlarını takiben migren ağrıları rahatlayan kişiler cerrahi tedavi için uygun adaydırlar.

Kırışıklıklar için yapılan Botox migrene iyi gelir mi?

Migren tedavisinde yapılan botox enjeksiyonları kırışıklık tedavisindeki uygulama bölgesinden ve kullanılan botox dozundan çokfarklıdır. Bir bölgeye kırışıklık için 2-4 Ünite botox uygulanırken, migren tedavisinde bunun on katı kadar botox dozu daha derin kas gruplarına enjekte edilmektedir.

Ameliyat nasıl yapılıyor?

Migren cerrahisi endoskopik yüz germe ameliyat tekniği ile yapılmaktadır. Alın ve şakaklardaki sinir dalları saçlı derinin içinden endoskoplarla girilerek gevşetilir.

(Bk. Orta Yüz Genşleştirme Ameliyatları) Burun içerisindeki sinirin dalını uyaran bir bozukluk tespit edildiğinde örneğin deviasyon ya da konka bülloza gibi bu sorun da aynı seansta yapılacak burun cerrahisi ile giderilir.(Bk. Fonksiyonel Burun Ameliyatları) Ense bölgesinde ise servikal sinir dallarını çevreleyen kaslar gevşetilerek ağrıyı uyaran sinirler rahatlatılır.

İyileşme süreci

Migren ameliyatları ağrıyı tetikleyen bölgeye yönelik olarak yapılmaktadır. Cerrahinin uygulandığı bölge sayısı ve birlikte burun cerrahisi yapılıp yapılmadığı iyileşme sürecini etkiler. Endoskopik yüz germe teknikleriyle yapılan alın ve şakak bölgesi ameliyatlarında iyileşme süreci yaklaşık 10 gündür. Tüm prosedürler bir arada uygulandığında iyileşme süreci 10-15 günü bulabilir.

Meslek yaşamım boyunca birçok ağrılı hastayı tedavi ederek yardım ettim. Şimdiye kadar tüm ağrılı hasta grupları arasındaMigren ağrısını geçirdiğim hastalar kadar teşekkür aldığım hiç olmamıştı.

Op.Dr.Abdülkadir GÖKSEL

Bu Videolar ilginizi Çekebilir